De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Stippelmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Hubert Stippelmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Hubert Stippelmans

Cumuleo