De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Valerie Taeldeman

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Valerie Taeldeman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Valerie Taeldeman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Valerie Taeldeman

Cumuleo