De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Antoine Tanzilli

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Antoine Tanzilli
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Antoine Tanzilli
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Antoine Tanzilli

Cumuleo