De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Barbara Van Den Haute

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Barbara Van Den Haute
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Barbara Van Den Haute
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Barbara Van Den Haute

Cumuleo