De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mehmet Karanfil

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Mehmet Karanfil
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Mehmet Karanfil
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Mehmet Karanfil

Cumuleo