De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel De Vos

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Marcel De Vos
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Marcel De Vos

Cumuleo