De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marten De Jaeger

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Marten De Jaeger
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Marten De Jaeger

Cumuleo