De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Robe

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door François Robe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door François Robe

Cumuleo