De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lorin Parys

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Lorin Parys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Lorin Parys

Cumuleo