De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie NoŽl

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Nathalie NoŽl
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Nathalie NoŽl

Cumuleo