De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Colette Van Hoorde

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Colette Van Hoorde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Colette Van Hoorde

Cumuleo