De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martina Gyssels

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Martina Gyssels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Martina Gyssels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Martina Gyssels

Cumuleo