De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Werner Baumgarten

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Werner Baumgarten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Werner Baumgarten

Cumuleo