De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jos Demarest

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Jos Demarest
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Jos Demarest

Cumuleo