De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Van Huffel

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Luc Van Huffel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Luc Van Huffel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Luc Van Huffel

Cumuleo