De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Van der Velde

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Bart Van der Velde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Bart Van der Velde

Cumuleo