De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pieter De Witte

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Pieter De Witte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Pieter De Witte

Cumuleo