De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Cabooter

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Koen Cabooter
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Koen Cabooter

Cumuleo