De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Baudouin Vendy

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Baudouin Vendy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Baudouin Vendy

Cumuleo