De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilde Van Looy

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Hilde Van Looy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Hilde Van Looy

Cumuleo