De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Phlippo

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Rita Phlippo
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Rita Phlippo

Cumuleo