De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Aldenhoff

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Jean-Pierre Aldenhoff
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Jean-Pierre Aldenhoff

Cumuleo