De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Van Rompu

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Anne Van Rompu
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Anne Van Rompu

Cumuleo