De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik Vanhaverbeke

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Hendrik Vanhaverbeke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Hendrik Vanhaverbeke

Cumuleo