De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Valéry Gosselain

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Valéry Gosselain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Valéry Gosselain

Cumuleo