De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoit Coppée

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Benoit Coppée
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Benoit Coppée
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Benoit Coppée

Cumuleo