De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Marchal

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Etienne Marchal
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Etienne Marchal

Cumuleo