De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vande Weyer

Alle mandaten uitgeoefend in 2017 door Marc Vande Weyer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2017 door Marc Vande Weyer

Cumuleo