De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Vanden Bempt

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Paul Vanden Bempt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Paul Vanden Bempt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Paul Vanden Bempt

Cumuleo