De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monique Van Der Straeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Monique Van Der Straeten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Monique Van Der Straeten

Cumuleo