De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Simon De Boeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Simon De Boeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Simon De Boeck

Cumuleo