De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Leonard

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Anne Leonard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Anne Leonard

Cumuleo