De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Maleve

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Benoît Maleve
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Benoît Maleve

Cumuleo