De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vandeput

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Marc Vandeput
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Marc Vandeput

Cumuleo