De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Acke

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Frank Acke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Frank Acke

Cumuleo