De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Aertssen

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Johan Aertssen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Johan Aertssen

Cumuleo