De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Bancu

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Daniel Bancu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Daniel Bancu

Cumuleo