De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Blommaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Bart Blommaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Bart Blommaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Bart Blommaert

Cumuleo