De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annick Vanderspurt

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Annick Vanderspurt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Annick Vanderspurt

Cumuleo