De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik Bogaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Hendrik Bogaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Hendrik Bogaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Hendrik Bogaert

Cumuleo