De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nancy Bourgoignie

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Nancy Bourgoignie
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Nancy Bourgoignie

Cumuleo