De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Wintmolders

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Wintmolders
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Wintmolders

Cumuleo