De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vandormael

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Vandormael
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Vandormael

Cumuleo