De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jonathan Burtaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Jonathan Burtaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jonathan Burtaux

Cumuleo