De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alexis Calmeyn

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Alexis Calmeyn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Alexis Calmeyn

Cumuleo