De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Caprasse

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Bernard Caprasse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Bernard Caprasse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Bernard Caprasse

Cumuleo