De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Carabin

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Serge Carabin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Serge Carabin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Serge Carabin

Cumuleo