De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Carsauw

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Carsauw
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Carsauw
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Carsauw

Cumuleo