De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monique Cassart

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Monique Cassart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Monique Cassart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Monique Cassart

Cumuleo