De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sigurd Vangermeersch

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Sigurd Vangermeersch
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Sigurd Vangermeersch

Cumuleo